Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie. DOA.272.3.30.2021 Informujemy, że w bazie konkurencyjności ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu medycznego.  Link do strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80734

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.22.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.22.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu, Giżycku, Węgorzewie. PTU Węgorzewo i Giżycko SSM.111.21.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu, Giżycku, Węgorzewie. PTU Węgorzewo i Giżycko SSM.111.21.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.20.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.20.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień – PTU Węgorzewo, Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddział Ogólnopsychiatryczny II męski SSM.111.19.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień – PTU Węgorzewo, Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddział Ogólnopsychiatryczny II męski SSM.111.19.2021.RP

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Robotników gospodarczych w oddziale w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Robotników gospodarczych w oddziale w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Zakup i dostawa sprzętu na wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie 2

Zakup i dostawa sprzętu na wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie 2 DOA.272.2.9.2021

Skip to content