Opieka duszpasterska

Pacjent przebywający w oddziałach Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie ma prawo do opieki duszpasterskiej.

Każdy chory po wcześniejszym zgłoszeniu personelowi ma możliwość spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i sakramentu chorych na wszystkich Oddziałach Szpitala.

Pacjent może w każdej chwili wezwać duchownego swojego wyznania: robi to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel oddziału

Porządek Mszy Świętych w obrządku rzymskokatolickim:

  • Oddziały w Węgorzewie : Msza święta w kaplicy: Piątek godz. 10:00 (z okresowymi zmianami).
  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach: Msza Święta w kaplicy: Piątek godz. 16:00 (z okresowymi zmianami).
  • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – pacjenci uczestniczą we Mszy Świętej w Kaplicy Szpitala Giżyckiego
Skip to content