Ogłoszenia 2022

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ogłasza przetarg nieograniczony na najem części powierzchni dachu, o wielkości 30 m2 z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, położonej na nieruchomości zlokalizowanej w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A, na działce nr 255/2, obręb 2m.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem: https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl/index.php/category/inne-przetargi/

Skip to content