Rada Społeczna Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

  1. Pan Edward Adamczyk – Przewodniczący Rady
  2. Pani Krystyna Piotrowska – członek
  3. Pani Aneta Stankiewicz – członek
  4. Pan Grzegorz Bukowski – członek
  5. Pan Marian Brzuś – członek
Skip to content