Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie DOA.272.1.2.2021

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie

Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie DOA.272.1.5.2021 Postępowanie prowadzone jest za pomocą miniPortalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6fc3a9f-f81c-4824-805b-f714534cb28c

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa SSM.111.12.2021.UP

Skip to content