Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rudziszkach i Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rudziszkach i Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Specjalista ds. zamówień publicznych

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Zastępca głównego księgowego / Księgowa/y

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Zastępca głównego księgowego / Księgowa/y

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie. DOA.272.3.30.2021 Informujemy, że w bazie konkurencyjności ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu medycznego.  Link do strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80734

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.22.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.22.2021.RP

Skip to content