Inspektor Ochrony Danych


Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie jest Pani Iwona Malczyk

e-mail : iod@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Skip to content