Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały ogólnopsychiatryczne SSM.111.23.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały ogólnopsychiatryczne SSM.111.23.2022.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ordynacje (dyżury lekarskie) SSM.111.22.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ordynacje (dyżury lekarskie) SSM.111.22.2022.RP

Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.21.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.21.2022.RP

Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez instruktorów terapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.20.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez instruktorów terapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.20.2022.RP

Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ZOLP SSM.111.19.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ZOLP SSM.111.19.2022.RP

Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.18.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – […]

Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały szpitalne SSM.111.17.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały szpitalne SSM.111.17.2022.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ordynacje (dyżury lekarskie) SSM.111.16.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ordynacje (dyżury lekarskie) SSM.111.16.2022.RP

Skip to content