Kadra zarządzająca

DYREKTOR
mgr Agnieszka Szałko
Sekretariat tel. 87 427-01-11
dyrektor@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
lek.spec. psychiatra/psychoterapeuta
Urszula Krajewska
tel. 87 427-01-20
z-ca.dyrektora@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Witold Juchniewicz
tel. 87 427-01-15
glownyksiegowy@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
mgr pielęgniarstwa Urszula Chmielewska
tel. 87 427-01-22
przelozona@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Skip to content