Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – Oddziały Ogólnopsychiatryczne SSM.111.10.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – Oddziały Ogólnopsychiatryczne SSM.111.10.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – Oddziały Ogólnopsychiatryczne SSM.111.09.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – Oddziały Ogólnopsychiatryczne SSM.111.09.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistów psychoterapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.08.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistów psychoterapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.08.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.07.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.07.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – Oddział Ogólnopsychiatryczny II SSM.111.06.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – Oddział Ogólnopsychiatryczny II SSM.111.06.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.05.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.05.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.04.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień SSM.111.04.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – PZP Węgorzewo SSM.111.03.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – PZP Węgorzewo SSM.111.03.2022.RP

Konkursy Medyczne

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.02.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.02.2022.RP

Skip to content