Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rudziszkach i Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rudziszkach i Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie. DOA.272.3.30.2021 Informujemy, że w bazie konkurencyjności ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu medycznego.  Link do strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80734

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Zakup i dostawa sprzętu na wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie 2

Zakup i dostawa sprzętu na wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie 2 DOA.272.2.9.2021

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Zakup i dostawa odbojoporęczy dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie

Zakup i dostawa odbojoporęczy dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie DOA.272.2.8.2021

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Zakup i dostawa sprzętu na wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie

Zakup i dostawa sprzętu na wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie DOA.272.2.7.2021

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Przebudowa pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku

Przebudowa pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku DOA.272.3.23.2021

Skip to content