Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie Serdecznie zapraszamy lekarzy, którzy stoją przed wyborem jednostki akredytowanej do odbywania specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie Serdecznie zapraszamy lekarzy, którzy stoją przed wyborem jednostki akredytowanej do odbywania specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Inspektor BHP

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Inspektora BHP/PPOŻ

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.02.2022.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.02.2022.RP

Skip to content