Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni: ORDYNATORA / KOORDYNATORA Oddziału Ogólnopsychiatrycznego Lekarzy specjalistów PSYCHIATRÓW

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

[AKTUALNE] Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko: 1. Psycholog 2. Specjalista Psychoterapii Uzależnień

[AKTUALNE] Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko: 1. Psycholog 2. Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Inspektor BHP

[AKTUALNE] Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Inspektora BHP/PPOŻ

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Specjalista ds. zamówień publicznych

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Zastępca głównego księgowego / Księgowa/y

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Zastępca głównego księgowego / Księgowa/y

Skip to content