Archiwum 2019

ZAKUP I DOSTAWA TRAKTORA OGRODOWEGO, PRZYCZEPY I LEMIESZA DO ODŚNIEŻANIA

ZAKUP I DOSTAWA TRAKTORA OGRODOWEGO, PRZYCZEPY I LEMIESZA DO ODŚNIEŻANIA Do Pobrania: Informacje:

Archiwum 2019

Zapytanie ofertowe na usługę dostawy wyposażenia/sprzętu medycznego dla Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Zapytanie ofertowe na usługę dostawy wyposażenia/sprzętu medycznego dla Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Archiwum 2019

Świadczenie usługi szkoleń z zakresu szkolenia pierwszej pomocy

Świadczenie usługi szkoleń z zakresu szkolenia pierwszej pomocy Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2019

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie “

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie “ Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2019

Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala SPZOZ w Węgorzewie

Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala SPZOZ w Węgorzewie Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2019

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa szkolenia i konferencji szkoleniowej – z podziałem na 2 zadania.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa szkolenia i konferencji szkoleniowej – z podziałem na 2 zadania. Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2019

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego. Nr. postępowania: DOA/251/03/EW/2019 Do pobrania: Informacje:

Skip to content