Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 16 urządzeń do dekontaminacji/ozonowania pomieszczeń i wyposażenia medycznego. II Postępowanie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 16 urządzeń  do dekontaminacji/ozonowania  pomieszczeń i wyposażenia medycznego. II Postępowanie

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Opracowanie dokumentacji technicznej , projektowej i wykonawczej przebudowy i rozbudowy wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych budynku po poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami i wytycznymi związanymi z realizacją projektu.

Opracowanie dokumentacji technicznej , projektowej i wykonawczej przebudowy i rozbudowy wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych budynku po poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, […]

Skip to content