Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Przebudowa pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku

Przebudowa pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku DOA.272.3.23.2021

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa wyposażenia i mebli dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie

Dostawa wyposażenia i mebli dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie Znak sprawy: DOA.272.1.7.2021 https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.logintrade.net/zapytania_email,57018,10c8844ee56674943d0bb21eb968c8a2.html

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Do dnia 31sierpnia 2021r. wszystkie Zamówienia Publiczne publikowane były https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl/index.php/category/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130/ Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia) Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie Od dnia 01 września 2021 r. wdraża […]

Skip to content