Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie DOA/250/02/2021 Do pobrania:

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Sukcesywne dostawy leków

Sukcesywne dostawy leków DOA.272.1.4.2021 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81def2cb-4f2b-4e74-a8fe-efed28f3cd37

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad zadaniem „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” DOA.272.2.2.2021

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad zadaniem „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” DOA.272.2.2.2021

Skip to content