Konkursy Centrum Zdrowia Psychicznego

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego przez psychoterapeutów lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty SSM.111.14.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego przez psychoterapeutów lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty SSM.111.14.2024.RP

Konkursy Centrum Zdrowia Psychicznego

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego SSM.111.12.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego SSM.111.12.2024.RP

Konkursy Centrum Zdrowia Psychicznego

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii SSM.111.11.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii SSM.111.11.2024.RP

Konkursy Medyczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.10.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.10.2024.RP

Konkursy Medyczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.09.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.09.2024.RP

Konkursy Medyczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – PZP Pisz, PZP Węgorzewo SSM.111.08.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – PZP Pisz, PZP Węgorzewo SSM.111.08.2024.RP

Konkursy Medyczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały ogólnopsychiatryczne SSM.111.07.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały ogólnopsychiatryczne SSM.111.07.2024.RP

Skip to content