INNE PRZETARGI

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza przetarg na:

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ogłasza przetarg na: najem powierzchni części ogrodzenia ogradzającego nieruchomość położoną na działce nr 725, obręb 002 w Węgorzewie,przy ul. Gen.J.Bema 24 w celu umieszczenia baneru reklamowego o wymiarach max.wysokości 1,5m, […]

INNE PRZETARGI

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza przetarg na:

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ogłasza przetarg na: najem czterech miejsc postojowych położonych na działce nr 255/24 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A. Oferty należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do godziny 12.00 w zamkniętej […]

Konkursy Medyczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – dyżury medyczne SSM.111.17.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – dyżury medyczne SSM.111.17.2024.RP

INNE PRZETARGI

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza przetarg na:

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ogłasza przetarg na: najem powierzchni ogrodzenia nieruchomości położonej na działce nr 255/24 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A. w celu umieszczenia banerów reklamowych o wymiarach +/- 1,2 m wysokości x […]

Konkursy Medyczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały ogólnopsychiatryczne SSM.111.16.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – oddziały ogólnopsychiatryczne SSM.111.16.2024.RP

INNE PRZETARGI

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza przetarg na:

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza przetarg na:

najem powierzchni płotu ogradzającego nieruchomość położoną na działce nr 255/24 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A. w celu umieszczenia banerów reklamowych o wymiarach +/- 1,2 m wysokości x 3 m długości

Konkursy Medyczne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ZOLP SSM.111.15.2024.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – ZOLP SSM.111.15.2024.RP

Skip to content