Archiwum 2017

Sukcesywne dostawy środków czystości, higieny, chemii gospodarczej oraz worków na odpady szpitalne dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Sukcesywne dostawy środków czystości, higieny, chemii gospodarczej oraz worków na odpady szpitalne dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie Nr. postępowania: 01/2018 Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2017

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy warzyw i owoców na potrzeby kuchni szpitalnej, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy warzyw i owoców na potrzeby kuchni szpitalnej, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy Nr. postępowania: 54/2017 Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2017

Dostawa prasy i czasopism w wersji papierowej oraz elektronicznej w prenumeracie na 2018 r. , zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Dostawa prasy i czasopism w wersji papierowej oraz elektronicznej w prenumeracie na 2018 r. , zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Nr. postępowania: 53/2017 Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2017

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy : a/ oleju napędowego w ilości 15.000 (piętnaście tysięcy) litrów do samochodów służbowych Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w systemie sprzedaży bezgotówkowej, b/ 450 l etyliny do kosiarek.

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy : a/ oleju napędowego w ilości 15.000 (piętnaście tysięcy) litrów do samochodów służbowych Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki […]

Archiwum 2017

Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na usługi dostarczenia inetrentu w podanych jednostkach organizacyjnych Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na usługi dostarczenia inetrentu w podanych jednostkach organizacyjnych Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie. Nr. postępowania: 49/2017 Do pobrania: Informacje: Unieważniono

Archiwum 2017

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie samochodów służbowych.

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie samochodów służbowych. Nr. postępowania: 45/2019 Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2017

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla pracowników Szpitala.

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla pracowników Szpitala. Nr. postępowania: 39/2017 Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2017

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika) oleju opałowego (typ lekki) do kotłowni Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika) oleju opałowego (typ lekki) do kotłowni Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie Nr. postępowania: 595690-N-2017 Do pobrania: […]

Archiwum 2017

Przedmiotem zamówienia jest obsługa konferencji szkoleniowych

Przedmiotem zamówienia jest obsługa konferencji szkoleniowych Nr. postępowania: 36/2017 Do pobrania: Informacje:

Archiwum 2017

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji grupowej dla podmiotów realizujących program oddziaływań psychoterapeutycznych w ramach placówki Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Oddziału Ogólnopsychiatrycznego I z pacjentami będącymi na detencji sądowej.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji grupowej dla podmiotów realizujących program oddziaływań psychoterapeutycznych w ramach placówki Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Oddziału Ogólnopsychiatrycznego I z pacjentami będącymi na detencji sądowej. Nr. postępowania: 35/2017 Do […]

Skip to content