Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.22.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.22.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu, Giżycku, Węgorzewie. PTU Węgorzewo i Giżycko SSM.111.21.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu, Giżycku, Węgorzewie. PTU Węgorzewo i Giżycko SSM.111.21.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.20.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie SSM.111.20.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień – PTU Węgorzewo, Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddział Ogólnopsychiatryczny II męski SSM.111.19.2021.RP

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień – PTU Węgorzewo, Oddział Detoksykacji Alkoholowy, Oddział Ogólnopsychiatryczny II męski SSM.111.19.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień – PTU Węgorzewo, WOTUW Giżycko SSM.111.18.2021.RP

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów – PZP Węgorzewo, Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.16.2021.RP

Skip to content