INNE PRZETARGI

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ogłasza na najem części nieruchomości gruntowej pod tablicę reklamową o powierzchni 12 m2 usytuowaną przy ul. Generała Józefa Bema 12, działka numer 471 obręb 2 wzdłuż drogi krajowej nr 63

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ogłasza na najem części nieruchomości gruntowej pod tablicę reklamową o powierzchni 12 m2 usytuowaną przy ul. Generała Józefa Bema 12, działka numer 471 obręb 2 wzdłuż drogi krajowej nr 63

Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – WOTUW Giżycko SSM.111.07.2023.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – WOTUW Giżycko SSM.111.07.2023.RP

Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistów psychoterapii uzależnień lub przez osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – PTU Węgorzewo SSM.111.06.2023.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistów psychoterapii uzależnień lub przez osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – PTU Węgorzewo SSM.111.06.2023.RP

Skip to content