Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa i wdrożenia specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

Dostawa i wdrożenia specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Sukcesywna dostawa leków.

Sukcesywna dostawa leków.

DOA.272.1.1.2022.PA

Odnośnik do postępowania:

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Do dnia 31sierpnia 2021r. wszystkie Zamówienia Publiczne publikowane były https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl/index.php/category/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130/ Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia) Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie Od dnia 01 września 2021 r. wdraża […]

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie DOA.272.1.2.2021

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie

Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie DOA.272.1.5.2021 Postępowanie prowadzone jest za pomocą miniPortalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6fc3a9f-f81c-4824-805b-f714534cb28c

Skip to content