Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa wyposażenia i mebli dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie

Dostawa wyposażenia i mebli dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie Znak sprawy: DOA.272.1.7.2021 https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.logintrade.net/zapytania_email,57018,10c8844ee56674943d0bb21eb968c8a2.html

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Do dnia 31sierpnia 2021r. wszystkie Zamówienia Publiczne publikowane były https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl/index.php/category/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130/ Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia) Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie Od dnia 01 września 2021 r. wdraża […]

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie DOA.272.1.2.2021

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie

Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie DOA.272.1.5.2021 Postępowanie prowadzone jest za pomocą miniPortalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6fc3a9f-f81c-4824-805b-f714534cb28c

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Dostawa sprzętu sanitarnego i ogólnego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie DOA/250/02/2021 Do pobrania:

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Sukcesywne dostawy leków

Sukcesywne dostawy leków DOA.272.1.4.2021 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81def2cb-4f2b-4e74-a8fe-efed28f3cd37

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla pomieszczeń izby przyjęć oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla pomieszczeń izby przyjęć oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

PRZETARG NIEOGRANICZONY “Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla pomieszczeń izby przyjęć oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”

PRZETARG NIEOGRANICZONY “Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla pomieszczeń izby przyjęć oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”

Skip to content