Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Roboty budowlane polegające na montażu drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych w Budynku Głównym Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Roboty budowlane polegające na montażu drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych w Budynku Głównym Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi polegającej na bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zainstalowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie do Centrum Monitorowania Operatora Systemu oraz sygnałów uszkodzeniowych do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych Operatora.

Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi polegającej na bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego  terytorialnie Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zainstalowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie do Centrum Monitorowania Operatora […]

Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego użytku, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego użytku, realizowane na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

Skip to content