Ogłoszenia-archiwum 2019Szpital psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną/ lub pielęgniarkę zainteresowaną podniesieniem kwalifikacji w zakresie epidemiologii*

Do pobrania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ
w Węgorzewie NPJ/4041/4-4/RP/2019

Do pobrania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ
w Węgorzewie NPJ/4041/3-4/RP/2019Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ogłasza drugi KONKURS na stanowisko
Przełożonej Pielęgniarek
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III  w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Do pobrania:Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną lub pielęgniarkę zainteresowaną
podniesieniem kwalifikacji w zakresie epidemiologii

Do pobrania:KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Do pobrania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ psychoterapii: psychoterapeuta

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Węgorzewie

Do pobrania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie NPJ/4041/1-4/RP/2019

Do pobrania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie NPJ/4041/16-4/RP/2018

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ma przyjemność zaprosić Państwa do współpracy. Poszukujemy do pracy specjalistów – lekarzy psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji.

Do pobrania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie nr NPJ/4041/15/RP/2018

Do pobrania:Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie nr NPJ/4041/14/RP/2018

Do pobrania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii i terapii uzależnień w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie nr NPJ/4041/13/RP/2018

Do pobrania:Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie nr NPJ/4041/12/RP/2018

Do pobrania:Konkurs ofert na dzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie
nr NPJ/4041/11/RP/2018
(poradnie)

Do pobrania:Konkurs ofert na dzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie
nr NPJ/4041/10/RP/2018 (oddziały i izba przyjęć)

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, zaprasza do składania
ofert na stanowiskoZastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza
KONKURS  na stanowisko
Przełożonej Pielęgniarek

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy KIEROWNIKA DZIAŁU ŻYWIENIA

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ usług psychologicznych: psycholog

a/ w trybie stacjonarnym:

– w oddziale ogólnopsychiatrycznym ,

– w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach – proponowany wymiar dla oddziału – co najmniej 22 godziny tygodniowo.

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Przełożonej Pielęgniarek

Do pobrania:
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, Oddziału Ortopsychiatrycznego Il, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO (OA)

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24, ogłasza konkurs na realizację programu terapeutycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwikłanymi w przemoc w rodzinie.

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
Ogłasza uzupełniający konkurs ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych:

1/ Oddziały Ogólnopsychiatryczne,

2/ Oddział Detoksykacji Alkoholowy,

3/ Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dorosłych,

4/ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach,

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofertnana udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy psychiatrów w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym:

1/ psychiatrycznych:

b/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie 

1/ psychiatrycznych:

a/ w trybie ambulatoryjnym: w Poradni Zdrowia Psychicznego w Piszu

Do pobrania:Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ psychoterapii: psychoterapeuta

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Węgorzewie

2/ terapii uzależnień: certyfikowany instruktor terapii uzależnień

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym w Węgorzewie

3/ usług psychologicznych: psycholog

a/ w trybie stacjonarnym: w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach, w oddziale ogólnopsychiatrycznym ( w tym dziennym) w Węgorzewie

b/ w trybie ambulatoryjny: w Poradni Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie.

4/ psychoterapii uzależnień: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

a/ w trybie ambulatoryjnym: w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Węgorzewie

5/ terapii zajęciowej: terapeuta zajęciowy

a/ w trybie stacjonarnym: w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych:

1/ Oddziały Ogólnopsychiatryczne,

2/ Oddział Detoksykacji Alkoholowy,

3/ Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dorosłych,

4/ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach,

Do pobrania:Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Do pobrania:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Do pobrania:


Skip to content