Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Modernizacja budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, obejmująca miedzy innymi: wykonanie instalacji oddymiania automatycznego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz modernizacji istniejących sieci hydrantów. Z podziałem na zadania.

Modernizacja budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, obejmująca miedzy innymi: wykonanie instalacji oddymiania automatycznego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz modernizacji istniejących sieci hydrantów. Z […]

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – Oddział Dzienny Psychiatryczny NPJ/4041/09/UP/2020

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – Oddział Dzienny Psychiatryczny NPJ/4041/09/UP/2020

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – Poradnie Zdrowia Psychicznego NPJ/4041/08/UP/2020

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – Poradnie Zdrowia Psychicznego NPJ/4041/08/UP/2020

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie NPJ/4041/07/UP/2020

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – ordynacje lekarskie NPJ/4041/07/UP/2020

Archiwum konkursów medycznych

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – oddziały stacjonarne NPJ/4041/06/UP/2020

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii – oddziały stacjonarne NPJ/4041/06/UP/2020

Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, obejmująca miedzy innymi: wykonanie instalacji oddymiania automatycznego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz modernizacji istniejących sieci hydrantów. Z podziałem na zadania.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, obejmująca miedzy innymi: wykonanie instalacji oddymiania automatycznego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz modernizacji istniejących […]

Skip to content