Projekty Unijne

PROJEKTY UNIJNE

Doposażenie Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej

Projekty Unijne

PROJEKTY UNIJNE

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Projekty Unijne

PROJEKTY UNIJNE

Dostosowanie Infrastruktury Ochrony Zdrowia Dla Potrzeb Osób Starszych  i Niepełnosprawnych Celem głównym projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” jest poprawa jakości usług świadczonych przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie. […]

Projekty Unijne

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Wsparcie Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie-Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na […]

Projekty Unijne

Wsparcie Podmiotów Leczniczych Utworzonych Przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na Dofinansowanie Potrzeb Sprzętowych i Materiałowych Przeznaczonych do Zapobiegania Rozprzestrzeniania oraz Zwalczania Zakażenia Wirusem SARS-CoV-2

Wsparcie Podmiotów Leczniczych Utworzonych Przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na Dofinansowanie Potrzeb Sprzętowych i Materiałowych Przeznaczonych do Zapobiegania Rozprzestrzeniania oraz Zwalczania Zakażenia Wirusem SARS-CoV-2

Projekty Unijne

Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

W Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Węgorzewie jest realizowany projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w […]

Skip to content