Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rudziszkach i Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rudziszkach i Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Specjalista ds. zamówień publicznych

Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy

Zastępca głównego księgowego / Księgowa/y

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie zatrudni Zastępca głównego księgowego / Księgowa/y

Skip to content