Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

Dostawa aparatury i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

DOA.272.3.30.2021

Informujemy, że w bazie konkurencyjności ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu medycznego. 

Link do strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80734

Skip to content