INNE PRZETARGI

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza przetarg na:

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ogłasza przetarg na: najem powierzchni płotu ogradzającego nieruchomość położoną na działce nr 255/24 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A. w celu umieszczenia banerów reklamowych o wymiarach +/- 1,2 m wysokości x 3 m długości

Oferty należy składać do 22 marca 2024 roku do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem “Przetarg-najem powierzchni płotu” w siedzibie Szpitala

Skip to content