Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.18.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Dzienny Psychiatryczny SSM.111.18.2022.RP

Skip to content