Archiwum konkursów medycznych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez instruktorów terapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.20.2022.RP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez instruktorów terapii uzależnień w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- Oddział Detoksykacji Alkoholowy SSM.111.20.2022.RP

Skip to content