Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Dostawa i wdrożenia specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

Dostawa i wdrożenia specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

DOA.272.1.3.2022.PA

Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00360956/01

Link do postępowania:

https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.logintrade.net/zapytania_email,101054,3bc0ce119f001e824f80ad2333c5c420.html

Skip to content