Izba Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Przyjęcia planowe i nagłe
tel.: 87 427 01 23
tel.: 87 427 27 66

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie udziela świadczeń zdrowotnych w trybie planowym i nagłym.

Osobom niezakwalifikowanym do przyjęcia udzielana jest pomoc doraźna w Izbie Przyjęć.

Zgłaszający się do Izby Przyjęć na leczenie szpitalne powinni posiadać:
– skierowanie do szpitala
– dowód tożsamości
– dokumentację medyczną dotyczącą leczenia
– piżamę
– obuwie domowe
– przybory toaletowe

Pieniądze oraz przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie Szpitala.

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.

Skip to content