Zamówienia powyżej 130 tys. PLN

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Do pobrania:

9.A – Branża architektoniczno – konstrukcyjna

9.E Branża elektryczna – oświetlenie

9.E.0 Branża elektryczna – PV

9.S Branża sanitarna

Informacje:


Skip to content