Zamówienia poniżej 130 tys. PLN

Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi polegającej na bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego terytorialnie Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zainstalowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie do Centrum Monitorowania Operatora Systemu oraz sygnałów uszkodzeniowych do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych Operatora.

Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi polegającej na bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego  terytorialnie Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zainstalowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie do Centrum Monitorowania Operatora Systemu oraz sygnałów uszkodzeniowych do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych Operatora.

Do pobrania:

Skip to content