Oddziały

Oddział Detoksykacji Alkoholowy

Oddział Detoksykacji Alkoholowy

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 29 70

Kontakt z Oddziałem:

Centrala: (87) 427 29 70

Koordynator oddziału: 87 427 04 15

Rejestracja: 790 505 015

Oddział Detoksykacji Alkoholowy wykonuje świadczenia zdrowotne w trybie stacjonarnym.

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje: leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, przerywanie ciągów alkoholowych, diagnozę uzależnienia i związanych z nim szkód zdrowotnych oraz motywowanie do podjęcia terapii odwykowej po zakończeniu leczenia w oddziale.

Przy przyjęciu do oddziału wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, Poradni Terapii Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego oraz dowód osobisty. Pacjent chcąc podjąć detoksykację alkoholową w naszej placówce powinien być trzeźwy,

Leczenie w Oddziale trwa 10 dni. Za czas pobytu w oddziale pacjent może otrzymać zwolnienie lekarskie. W czasie hospitalizacji pacjenci nie mogą opuszczać oddziału dlatego powinni mieć przy sobie odpowiednią ilość osobistych rzeczy (piżamę, kapcie, środki czystości, papierosy, ubranie dzienne). Rodziny mogą odwiedzać pacjentów.

Oddział Detoksykacji Alkoholowy dysponuje obecnie 29 łóżkami. Dla wypełnienia wolnego czasu pacjenci mają do dyspozycji salę dziennego pobytu z telewizorem, stołem m.in.: do tenisa stołowego, czy gry w piłkarzyki oraz salę terapii zajęciowej.

W Oddziale pracuje zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą lekarze: psychiatrzy, neurolog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień oraz pielęgniarki i zespół wspomagający.

Wiedza, jaką dysponuje fachowy personel oddziału, gwarantuje właściwe postępowanie diagnostyczne i leczniczo-rehabilitacyjne, takie jak:

 • bezpieczne i skuteczne detoksykowanie
 • nawiązanie kontaktu terapeutycznego
 • indywidualne rozmowy motywujące
 • współpraca z innymi ośrodkami zajmującymi się osobami uzależnionymi od alkoholu tj: Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku
  (ośrodek podległy Szpitalowi Psychiatrycznemu w Węgorzewie)
 • prowadzenie psychoedukacji mającej na celu:
 • zrozumienie psychobiospołecznego modelu drogi do uzależnienia
 • umożliwienie odnalezienia siebie w odpowiedniej fazie uzależnienia
 • zdobycie wiedzy o objawach świadczących o uzależnieniu i wskazanie ich u siebie
 • zapoznanie się z istotą mechanizmów sterujących uzależnieniem od alkoholu
 • zapoznanie się z destrukcyjnym działaniem alkoholu na organizm człowieka
 • umożliwienie rozpoznania objawów sygnalizujących głód alkoholowy
 • pokazanie, w jaki sposób może dojść do uzależnień zastępczych lub krzyżowych
 • uświadomienie, że w zespole uzależnienia od alkoholu nie istnieje picie kontrolowane
 • ukazanie destrukcyjnego wpływu alkoholu na kontakty z innymi ludźmi (rodzina, znajomi, praca)
 • pomoc w podjęciu decyzji o dalszym leczeniu
 • Zapoznanie ze specyfiką Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień, w tym Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku
 • zdobycie wiedzy o grupach Anonimowych Alkoholików, jako grupach wsparcia podczas zdrowienia.

Wszystkie osoby zainteresowane naszym wsparciem, zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy po to, by pomagać !

Indywidualna troska o pacjenta jest tym, czym się charakteryzujemy.

Nasz doświadczony personel medyczny jest na Twoje potrzeby.

„Zdrowie psychiczne najwyższym dobrem człowieka”

Skip to content