Start Statut
 


Regulaminy organizacyjne szpitala

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĘGORZEWIE Z DNIA 30 MAJA 2019 R.

Przeczytaj
Zarządznie nr 35/2019 Przeczytaj
Regulaminy oddziałów
 Regulamin oddziałów psychiatrycznych Przeczytaj
Regulamin oddziału Detoksyckacji Alkoholowej Przeczytaj
 Regulamin oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwowych Przeczytaj
Regulamin oddziału Dziennego Przeczytaj
 Regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach Przeczytaj
 Regulamin Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależniania w Giżycku Przeczytaj
 Regulamin Poradni Zdrowia Psychiacznego Przeczytaj
Regulamin Podarni Terapii Uzależnień Przeczytaj
Regulamin terapii Przeczytaj
Regulamin terapii ZOLP w Rudziszakch Przeczytaj
Regulamin odwiedzin Przeczytaj
Kodeks etyki
Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 10-03-2011 r. wprowadzające  Kodeks etyki pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie   Przeczytaj


Do góry strony

StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo