Start Archiwum ogłoszeń Konkursy medyczne
 
      

Ogłoszenia różneTreść Do pobrania

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ogłasza drugi KONKURS na stanowisko
Przełożonej Pielęgniarek
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

                       Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III  w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenie

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną lub pielęgniarkę zainteresowaną
podniesieniem kwalifikacji w zakresie epidemiologii 

Ogłoszenie

KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ psychoterapii: psychoterapeuta

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Węgorzewie

NPJ/4041/02-04/RP/2019

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

NPJ/4041/1-4/RP/2019

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

NPJ/4041/16-4/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Rozstrzygnięcie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ma przyjemność zaprosić Państwa do współpracy. Poszukujemy do pracy specjalistów - lekarzy psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji.

Oferta Pracy
Konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/15/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa
 w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/14/RP/2018


Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii i terapii uzależnień w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/13/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/12/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2

Konkurs ofert na dzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie
nr NPJ/4041/11/RP/2018
(poradnie)

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie

Konkurs ofert na dzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie  
nr NPJ/4041/10/RP/2018

(oodziały i izba przyjęć)

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, zaprasza do składania

ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

Ogłoszenie
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza

KONKURS  na stanowisko
Przełożonej Pielęgniarek

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza
KONKURS na stanowisko
Pielęgniarek Oddziałowych Oddziału Ogólnopsychiatrycznego II i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego  w Rudziszkach

Ogłoszenie
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ
w Węgorzewie w zakresie:
1/ psychoterapii uzależnień
a/ w trybie stacjonarnym:
indywidualna psychoterapia uzależnień w oddziałach szpitala – zgodnie
z potrzebami oddziałów
a/ w trybie ambulatoryjnym :
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgorzewie

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

KIEROWNIKA DZIAŁU ŻYWIENIA

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ usług psychologicznych: psycholog
a/ w trybie stacjonarnym:

  • w oddziale ogónopsychiatrycznym ,

  • w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach – proponowany wymiar dla oddziału – co najmniej 22 godziny tygodniowo.

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o przedłużeniu konkursu 
Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KONKURS

na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarek

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarek Oddziałowych

w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, Oddziału Ortopsychiatrycznego Il, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach


Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KIEROWNIKA DZIAŁU

ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO (OA)

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24

ogłasza konkurs na realizację programu terapeutycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwikłanymi w przemoc w rodzinie.

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie
WYNIKI
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych:

1/ Oddziały Ogólnopsychiatryczne,

2/ Oddział Detoksykacji Alkoholowy,

3/ Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dorosłych,

4/ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach,Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Projekt umowy 
Zarządzenie
Odrzucenie ofert
WYNIKI

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofertnana udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy psychiatrów w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym:

1/ psychiatrycznych:

b/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
WYNIKI

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie 

1/ psychiatrycznych:

a/ w trybie ambulatoryjnym: w Poradni Zdrowia Psychicznego w Piszu

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie
WYNIKI

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

Zapytanie
Projekt umowy

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ psychoterapii: psychoterapeuta

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Węgorzewie

2/ terapii uzależnień: certyfikowany instruktor terapii uzależnień

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym w Węgorzewie

3/ usług psychologicznych: psycholog

a/ w trybie stacjonarnym: w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach, w oddziale ogólnopsychiatrycznym ( w tym dziennym) w Węgorzewie

b/ w trybie ambulatoryjny: w Poradni Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie.

4/ psychoterapii uzależnień: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

a/ w trybie ambulatoryjnym: w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Węgorzewie

5/ terapii zajęciowej: terapeuta zajęciowy

a/ w trybie stacjonarnym: w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy (pdf)
Zarządzenie
WYNIKI

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych:

1/ Oddziały Ogólnopsychiatryczne,

2/ Oddział Detoksykacji Alkoholowy,

3/ Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dorosłych,

4/ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach,


Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy (pdf)
Formularz ofertowy (poprawiony)
Projekt umowy 1 (pdf)
Zarządzenie
WYNIKI
Oferty odrzucone

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Ogłoszenie poprawione
Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy (doc)
Formularz ofertowy (pdf)
Projekt umowy 1 (pdf)
Projekt umowy 2 (pdf)
Projekt umowy 3 (pdf)
Projekt umowy 3 (poprawiony)
Projekt umowy 3 (2 poprawka)
Zarządzenie
WYNIKI

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie zatrudni: Lekarza Psychiatrę.

Zapraszamy do kontaktu chętnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii bądź będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do indywidualnego uzgodnienia.

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Szałko - Dyrektor
tel. 87 427 01 11


OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie zatrudni:

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Warunki pracy:
- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
- miejsce pracy - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach
- godziny pracy - praca zmianowa (bez godzin nocnych)
Zapraszamy do rozmów
Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Szałko - dyrektor
tel. 87 427 01 11

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zatrudni pielęgniarkę. Wymagania: prawo wykonywania zawodu, umiejętność budowania relacji z pacjentem, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Szałko - Dyrektor

tel. 87 427 01 11


StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt

© SPSPZOZ Węgorzewo