Start Oddziały ogólnopsychiatryczne  Oddział
detoksykacyjny
Oddział   Nerwic ZOLP Rudziszki WOTUW Oddział   Dzienny
 
 

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych  
Lekarz specjalista psychiatra Urszula Bakalarz

87 - 427 - 01 - 28

Sekretarka Medyczna : 

87 - 427 - 27 - 66 wew. 515

Dyżurka pielęgniarek

87 - 427 - 27 - 66 wew. 511

Pacjenci 

87 - 427 - 27 - 66 wew. 528Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Jadalnia


    Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Prowadzimy kompleksowy program terapeutyczny przeznaczony dla pacjentów z całego kraju z różnymi postaciami zaburzeń nerwicowych. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania przez lekarza psychiatrę.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest placówką, udzielającą pomocy osobom, które:


  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, zaburzeń snu i stanów lękowych

  • czują się zagubione

- odczuwają ból bez przyczyn somatycznych

- izolują się unikając kontaktów społecznych

- doświadczają trudności w relacjach rodzinnych, bądź zawodowych

- doświadczają kryzysu w życiu osobistym

- zmagają się z ostrą reakcją na silny stres

  • nie radzą sobie z przeżyciem straty
    Główna formą oddziaływania leczniczego jest psychoterapia. Oferujemy naszym pacjentom terapię indywidualną i grupową prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów tj. lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki i terapeutów zajęciowych.

    Założenia teoretyczne dla programu terapii opracowano głównie w oparciu o podejście psychodynamicznei i systemowe, ale także inne kierunki terapeutyczne tworząc eklektyczny model terapii. Prowadzona w oddziale nerwic psychoterapia ma charakter kompleksowy.         

Większość oferowanych interwencji terapeutycznych to zajęcia grupowe, do których należą:

Terapia grupowa - praca w grupie stwarza szczególne warunki poznawania siebie, innych ludzi poprzez doświadczanie i nowe rozumienie własnych sposobów myślenia, zachowania i przeżywania w relacji z uczestnikami. Praca w grupie odbywa się w formie grup otwartych, maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób.


Psychoedukacja – treningi komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, ćwiczenia nowych sposobów funkcjonowania w relacjach społecznych.


Treningi relaksacyjne – pacjenci poznają różne formy relaksacji i walki ze stresem, które będą mogli wykorzystać po opuszczeniu oddziału.


Psychorysunek – zajęcia wykorzystujące rysunek w celu lepszego zrozumienia przyczyn problemów pacjentów.


Filmoterapia – daje możliwość obserwacji konkretnych sposobów radzenia sobie i wyboru najodpowiedniejszego, bez negatywnych konsekwencji. Film skłania do zatrzymania się i przyjrzenia konkretnemu aspektowi życia, który wymaga zainteresowania. Skłania też to pracy pomiędzy sesjami terapeutycznymi.

Czas trwania terapii: 12 tygodni.


W grupach kilkuosobowych uczestniczą pacjenci z różnym zaburzeniami, zawsze jednak z zakresu kompetencji oddziału.

    Do oddziału nie są przyjmowanie osoby z zaburzeniami psychotycznymi, uzależnieni od substancji psychoaktywnych oraz z organicznymi zaburzeniami psychicznymi. Ze względu na możliwość przezywania podczas terapii silnych emocji, nie przyjmujemy kobiet w ciąży.ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY:dr Urszula Iwona Bakalarz – lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Koordynator oddziału, dokonuje kwalifikacji pacjentów, prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną.


mgr Teresa Milewska – Gidzgier - Konsultat Wojewódzi ds. Psychologii Klinicznej dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychologi klinicznej. Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, treningi relaksacyjne.


mgr Grzegorz Słomkowski - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją wspieranie rozwoju osobowości. Swoje umiejętności doskonalił w Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego "Mabor" w Warszawie, gdzie ukończył 4 letnie szkolenie z psychoterapii posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia kończąc Studium Pomocy Psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień ZOZ Multimed w Koninie ( 2007 - 2008) oraz na Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze ( 2009 – 2013). Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, psychoedukację, treningi relaksacyjne.


mgr Marlena Kuliś - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze specjalnością psychodiagnostyka. Jest absolwentką 4 – letniego szkolenia w zakresie psychoterapii organizowanego przez Centrum Edukacji i Doractwa Psychologicznego “Mabor”, które posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże specjalistyczne w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie, w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Krakowie oraz w Psychatrycznym Oddziale Dziennym w Tworkach. Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, psychoedukację, treningi relaksacyjne.


mgr Izabela Malinowska - specjalista psychologi klinicznej, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, psychoedukację, treningi relaksacyjne.


mgr Anna Kokoszka – psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji. Ukończyła psychologię na Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki o specjalności psychologia kliniczna uprawniona w zakresie diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.. W oddziale prowadzi zajęcia grupowe z psychorysunku oraz diagnostykę.Oddział jest koedukacyjny, funkcjonuje w trybie całodobowym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty. Pacjenci mają możliwość korzystania ze stałych wyjść oraz przepustek weekendowych.


Aby zasięgnąć bliższych informacji prosimy o kontakt pod numerem

tel. + 48 87 427 27 66 wew. 515 lub +48 87 427 01 21 lub z adresem
e-mail:
spspzozw@wp.plStartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo