Start Oddziały ogólnopsychiatryczne  Oddział
detoksykacyjny
Oddział   Nerwic ZOLP Rudziszki WOTUW Oddział   Dzienny
 

ODDZIAŁY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNE


Oddziały ogólnopsychiatryczne posiadają łącznie 95 łóżek. Zadaniem oddziałów jest terapia i leczenie chorych psychicznie, ukierunkowane na szybkie ustąpienie zaburzeń i powrót do samodzielnego i aktywnego życia. Funkcjonowanie oddziału opiera się na modelu społecznym.

Na oddziały przyjmowane są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zadaniem oddziałów psychiatrycznych jest świadczenie kompleksowych usług psychiatrycznych, psychologicznych, terapeutycznych i pielęgniarskich dla pacjentów poprzez:

  1. diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną;

  2. farmakoterapię i psychoterapię;

  3. rehabilitację;

  4. wspieranie, udzielanie porad i pomocy rodzinom dotyczącej postępowania z chorymi;

  5. pomoc w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych;

  6. leczenie nastawione na szybki powrót pacjenta do jego środowiska. 

Oddział ogólnopsychiatryczny II Męski


Koordynator oddizłału: lek. specjalista psychiatra Urszula Bakalarz 87 427-01-28
Pielęgniarka Oddziałowa: Urszula Chmielewska 87 427-27-66 wew 211
Pracownik Socjalny: Bożena Zamrij 87 427 27-66 wew 212
Dyżurka Pielęgniartek: 87 427-27-66 wew 210
Pacjenci: 87 427-27-66 wew 218


Oddział ogólnopsychiatryczny III Żeński

Ordynator oddizłału:  lek. specjalista psychiatra  Beata Pasemko 87 427-01-29
Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Olejarz 87 427-27-66 wew 311
Pracownik Socjalny: Krystyna Piotrowska 87 427-27-66 wew 312
Dyżurka Pielęgniartek: 87 427-27-66 wew 310
Pacjenci: 87 427-27-66 wew 318StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo