Start Oddziały ogólnopsychiatryczne  Oddział
detoksykacyjny
Oddział   Nerwic ZOLP Rudziszki WOTUW Oddział   Dzienny
 
 


Oddzial  Dzienny  PsychiatrycznyLEKARZ specjalista psychiatriiMaria ZUBRZYCKA 

87 427-27-66 wew. 601

PSYCHOLOG -  Magdalena WOJGIENICA

87 427-27-66 wew. 600

Terapeuta Zajęciowy - Katarzyna ZAŁUSKA-RAJKOWSKA

87 427-27-85
Oddział dysponuje 15 miejscamiOśrodek dziennego pobytu sprawuje opiekę nad osobami, które:
– utraciły radość życia,
– nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników,
– przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku,
– czują się nieprzystosowane i niepotrzebne,
– są apatyczne i bezradne,
– mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Naszym zadaniem jest poprawa jakości zdrowia, zapewnienie potrzeb psychosocjalnych, społecznych oraz poprawienie sprawności ruchowej.

Pacjentom oferujemy:

1. Profesjonalną opiekę:
– lekarską
– pielęgniarską
– terapeutyczną
– psychologiczną.

2. Ciekawe zajęcia terapeutyczno–rekreacyjne.

3. Wyżywienie (obiad + posiłki przygotowywane w ramach treningu kulinarnego).

4. Miłą, domową atmosferę w przyjaznym otoczeniu

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14:30

Godziny pracy Oddziału Dziennego:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:25 do 15:00.Do oddziału przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza psychiatry bądź lekarza rodzinnego.

Kwalifikacje do grupy będą następować w oparciu o wcześniejszą konsultację przeprowadzoną przez lekarza psychiatrę.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z rozpoznaniem mieszczącym się w następujących jednostkach ICD 10:

  • F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

  • F20-F29 Schizofrenia, Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

  • F30-F39 Zaburzenia nastroju (Afektywne)

  • F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (Fobie)

  • F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (bulimia, lęki nocne)

  • F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (osobowość dyssocjalna, zaburzenia preferencji seksualnych)

  • F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

  • F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (ADHD)

  • F99 Zaburzenia psychiczne bliżej nie określone

Jedyne kryterium przyjęcia to aktualny stan psychiczny kliniczny, umożliwiający leczenie farmakologiczne w systemie dziennym i realizację określonego programu terapeutycznego.

Osoba powinna mieć zachowaną zdolność do samoobsługi.W trakcie pobytu w ośrodku pacjent powinien posiadać wygodne obuwie na zmianę oraz dogodne przebrania na zajęcia z aktywizacji psychoruchowej.

PACJENT NIE POWNINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:
– wartościowych przedmiotów,
– większej ilości pieniędzy,


AKTYWIZACJA PSYCHORUCHOWA    AKTYWIZACJA ZAWODOWA     DODATKOWE AKTYWNOŚCI    

MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA    TERAPIA ZAJĘCIOWA    TRENING BUDŻETOWY   

TRENING FARMAKOLOGICZNY     TRENING INTERPERSONALNY    TRENING KULINARNY  

TRENING NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH    ZEBRANIA SPOŁECZNOŚCI


StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo