Start
 

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. J. Bema 24 11 - 600 Węgorzewo
NIP: 845 - 11 - 47 - 643 REGON: 790240956

Tel: 87 427-27-66, Fax: 87 427-27-85
e-mail: kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

www.
szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
>>> Sprawdź jak dojechać <<<

DANE KONTAKTOWEDyrektor 87 427-01-10
dyrektor@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 87 427 -27-66 wew 128
p.o. Przełożona Pielęgniarek 87 427-01-22, 427-27-66 wew 311Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością 87 427-01-11
iso@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 87 427-27-66 wew 155
pelnomocnik@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Inspektor Ochrony Danych brocki@togatus.plSzpital
Sekretariat 87 427-27-66
87 427-42-22
87 427-29-70
kancelariab@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Oddział ogólnopsychiatryczny II
Koordynator 87 427-01-28
koordynator2@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Dyżurka 87 427-27-66 wew 210
Pracownik socjalny 87 427-27-66 wew 212
oddz2@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pacjenci 87 427-27-66 wew 218
Oddział ogólnopsychiatryczny III
Ordynator 87 427-01-29
ordynator3@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Dyżurka 87 427-27-66 wew 310
Pracownik socjalny 87 427-27-66 wew 312
oddz3@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pacjenci 87 427-27-66 wew 318
Oddział detoksykacji alkoholowy
Koordynator 87 427-27-66 wew 415
koordynator.detoks@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Gabinet lekarski 87 427-27-66 wew 127
Dyżurka 87 427-27-66 wew 413
Dyżurka 2 87 427-27-66 wew 410
Pracownik socjalny 87 427-27-66 wew 143
detoks@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pacjenci 87 427-27-66 wew 144
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Koordynator 87 427-27-66 wew 515
Dyżurka 87 427-27-66 wew 520
nerwice@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Oddział Dzienny Psychiatryczny 87 427-27-66 wew 600
Dział farmacji 87 427-01-26


         
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku
Kierownik Ośrodka 87 428-40-30 wew  13
Kierownik Terapii 87 428-40-30 wew 14
Sekretariat 87 428-40-30
wotuw@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 87 428-40-30 wew  18
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Giżycku
87 428-40-30 wew  17Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach
Kierownik 87 437-80-13 wew  22
kierownik.zolp@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 87 437-80-13 wew  28
Dyżurka 87 437-80-13 wew  21
Pracownik socjalny 87 437-80-13 wew  22
zolp@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.plPoradnia Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie 87 427-22-29
pzpwegorzewo@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Giżycku 87 429-13-98
pzpgizycko@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu 501-026-211
pzppisz@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgorzewie 87 427-27-66 wew 503
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku 87 428-40-30
                             


Izba Przyjęć 87 427-01-23
Sekcja Statystyka Medyczna 87 427-01-24
ststystyka@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
                                                                                                     

Dział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik 87 427-27-66 wew 150
kierownik.doa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Sekretariat Dyrektora 87 427-01-11
kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Kadry 87 427-01-13
kadry@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Zamówienia Publiczne 87 427-27-66 wew 155
przetargi@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
         

       
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy 87 427-27-42, 427-01-16
glownyksiegowy@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Płace 87 427-01-12
place@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Księgowość 87 427-01-15
Kasa 87 427-01-14
kasa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl


         
Dział Techniczny
Kierownik   87 427-01-17
kierownikdt@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Magazynier 87 427-27-66 wew 130
magazyn@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Nieruchomości   87 427-27-66 wew 130
            

         
Dział Żywienia
Kierownik   87 427-01-19
dzialzywienia@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Kuchnia 87 427-27-66 wew 131
Magazyn spożywczy 87 427-27-66 wew 132
Inspektor ds. BHP i PPOŻ                                          87 427-01-18
bhp@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Informatyk                                       87 427-27-66 wew 140
informatyk@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.plInspektor ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 87 427-27-66 wew 155

bezpieczenstwoszpitala@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Do góry strony

StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt
© SPSPZOZ Węgorzewo