Start Ogłoszenia
 
      

Konkursy MedyczneTreść Do pobrania

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III  w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenie

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną lub pielęgniarkę zainteresowaną
podniesieniem kwalifikacji w zakresie epidemiologii 

Ogłoszenie

KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ psychoterapii: psychoterapeuta

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Węgorzewie

NPJ/4041/02-04/RP/2019

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

NPJ/4041/1-4/RP/2019

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

NPJ/4041/16-4/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Rozstrzygnięcie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ma przyjemność zaprosić Państwa do współpracy. Poszukujemy do pracy specjalistów - lekarzy psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji.

Oferta Pracy
Konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/15/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa
 w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/14/RP/2018


Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii i terapii uzależnień w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/13/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

nr NPJ/4041/12/RP/2018

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na dzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie
nr NPJ/4041/11/RP/2018
(poradnie)

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na dzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie  
nr NPJ/4041/10/RP/2018

(oodziały i izba przyjęć)

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
Rozstrzygnięcie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
ogłasza drugi KONKURS na stanowisko
Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego I
w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

ogłasza konkurs ofert

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej):

1/ psychiatrycznych

a/ w trybie stacjonarnym: w oddziale ogólnopsychiatrycznym
– zgodnie z potrzebami oddziałów

b/ w trybie ambulatoryjnym:

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie

i/lub Poradnia Zdrowia Psychicznego w Giżycku

- zgodnie z potrzebami poradni

c/ dyżury lekarskie

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Zarządzenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie
w zakresie:

1/ usług psychologicznych: psycholog

od 30.07.2018 r.

a/ w trybie stacjonarnym:

  • w oddziale ogónopsychiatrycznym – 38 godzin/tyg ( w tym 6 godz/tyg w Oddziale dziennym)

od 1.09.2018 r.

b/ w trybie stacjonarnym:

  • w oddziale ogónopsychiatrycznym – 19 godzin/tyg

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Zarządzenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, zaprasza do składania

ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ  
w Węgorzewie w zakresie:

1/ usług psychologicznych: psycholog

a/ w trybie stacjonarnym:

  • w oddziale ogónopsychiatrycznym , oddziale dziennym psychiatrycznym – zgodnie z potrzebami oddziałów

- preferowane 19 godzin tygodniowo

Konkurs ofert a udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej):

1/ psychiatrycznyh

a/ w trybie stacjonarnym: w oddziale ogólnopsychiatrycznym
– w wymiarze co najmniej 8 godzin/tyg


Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Zarządzenie
Rozstrzygnięcie
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza

KONKURS  na stanowisko
Przełożonej Pielęgniarek

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza
KONKURS na stanowisko
Pielęgniarek Oddziałowych Oddziału Ogólnopsychiatrycznego II i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego  w Rudziszkach

Ogłoszenie
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ
w Węgorzewie w zakresie:
1/ psychoterapii uzależnień
a/ w trybie stacjonarnym:
indywidualna psychoterapia uzależnień w oddziałach szpitala – zgodnie
z potrzebami oddziałów
a/ w trybie ambulatoryjnym :
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgorzewie

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ usług psychologicznych: psycholog
a/ w trybie stacjonarnym:

  • w oddziale ogónopsychiatrycznym ,

  • w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach – proponowany wymiar dla oddziału – co najmniej 22 godziny tygodniowo.

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o przedłużeniu konkursu 
Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24

ogłasza konkurs na realizację programu terapeutycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwikłanymi w przemoc w rodzinie.

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Ogłasza uzupełniający konkurs ofert

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych:

1/ Oddziały Ogólnopsychiatryczne,

2/ Oddział Detoksykacji Alkoholowy,

3/ Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dorosłych,

4/ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach,Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Projekt umowy 
Zarządzenie
Odrzucenie ofert
WYNIKI

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofertnana udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy psychiatrów w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym:

1/ psychiatrycznych:

b/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Zarządzenie
WYNIKI

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie 

1/ psychiatrycznych:

a/ w trybie ambulatoryjnym: w Poradni Zdrowia Psychicznego w Piszu

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy 
Zarządzenie
WYNIKI

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

1/ psychoterapii: psychoterapeuta

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Węgorzewie

2/ terapii uzależnień: certyfikowany instruktor terapii uzależnień

a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Detoksykacji Alkoholowym w Węgorzewie

3/ usług psychologicznych: psycholog

a/ w trybie stacjonarnym: w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach, w oddziale ogólnopsychiatrycznym ( w tym dziennym) w Węgorzewie

b/ w trybie ambulatoryjny: w Poradni Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie.

4/ psychoterapii uzależnień: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

a/ w trybie ambulatoryjnym: w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Węgorzewie

5/ terapii zajęciowej: terapeuta zajęciowy

a/ w trybie stacjonarnym: w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach

Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy (pdf)
Zarządzenie
WYNIKI

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych:

1/ Oddziały Ogólnopsychiatryczne,

2/ Oddział Detoksykacji Alkoholowy,

3/ Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dorosłych,

4/ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach,


Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy (pdf)
Formularz ofertowy (poprawiony)
Projekt umowy 1 (pdf)
Zarządzenie
WYNIKI
Oferty odrzucone

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Ogłoszenie poprawione
Ogłoszenie
Regulamin
Regulamin pracy komisji
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz ofertowy (doc)
Formularz ofertowy (pdf)
Projekt umowy 1 (pdf)
Projekt umowy 2 (pdf)
Projekt umowy 3 (pdf)
Projekt umowy 3 (poprawiony)
Projekt umowy 3 (2 poprawka)
Zarządzenie
WYNIKI

StartNasz SzpitalPrzetargiPZPRegulamin StatutKontakt

© SPSPZOZ Węgorzewo