Statut

Statut Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.
Przeczytaj
Uchwała Nr XXIII/531/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przeczytaj
Uchwała Nr XVII/411/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 maja 2016 r.
Przeczytaj
Uchwała Nr XXXVI/735/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przeczytaj
Uchwała Nr XIV/261/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2012 r.
Przeczytaj
Skip to content