Kontakt

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. J. Bema 24 11 – 600 Węgorzewo
NIP: 845 – 11 – 47 – 643 REGON: 790240956
Tel: 87 427-27-66, Fax: 87 427-27-85

e-mail: kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Dane kontaktowe

Dyrektor87 427-01-10
dyrektor@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Sekretariat dyrektora
87 427-01-11
kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
87 427-27-66 wew. 128
p.o. Przełożona Pielęgniarek
87 427-01-22
87 427-27-66 wew. 31
przelozona@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością87 427-01-11
iso@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
87 427-27-66 wew. 155
Inspektor Ochrony Danych
bark@togatus.pl

Szpital

Centrala/Sekretariat medyczny87 427-27-66 
87 427-42-22 
87 427-29-70
kancelariab@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Izba Przyjęć87 427-01-23
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Medycznej87 427-01-24

statystyka@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Oddział Ogólnopsychiatryczny II
Koordynator87 427-01-28

koordynator2@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Dyżurka87 427-27-66 wew 210
Pracownik socjalny
87 427-27-66 wew 212

oddz2@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pacjenci87 427-27-66 wew 218
Oddział Ogólnopsychiatryczny III
Ordynator87 427-01-29

ordynator3@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Dyżurka87 427-27-66 wew 310
Pracownik socjalny
87 427-27-66 wew 312

oddz3@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pacjenci
87 427-27-66 wew 318
Oddział detoksykacji alkoholowy
Koordynator87 427-27-66 wew 415

koordynator.detoks@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Gabinet lekarski
87 427-27-66 wew 127
Dyżurka
87 427-27-66 wew 413
Dyżurka 2
87 427-27-66 wew 410
Pracownik socjalny
87 427-27-66 wew 143

detoks@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pacjenci87 427-27-66 wew 144
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Koordynator87 427-27-66 wew 515
Dyżurka87 427-27-66 wew 520

nerwice@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Oddział Dzienny Psychiatryczny87 427-27-66 wew 600
Dział farmacji87 427-01-26

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku

Kierownik Ośrodka87 428-40-30 wew  13

kierownik.wotuw@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Kierownik Terapii87 428-40-30 wew 14

kierownikterapii.u@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Sekretariat87 428-40-30

wotuw@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pielęgniarka Oddziałowa87 428-40-30 wew  18

oddzialowa.wotuw@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Giżycku
87 428-40-30 wew  17

ptugizycko@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach

Kierownik87 437-80-13 wew  22

kierownik.zolp@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Pielęgniarka Oddziałowa87 437-80-13 wew  28

oddzialowa.zolp@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Dyżurka87 437-80-13 wew  21
Pracownik socjalny87 437-80-13 wew  22

zolp@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Poradnie

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Węgorzewie87 427-22-29

pzpwegorzewo@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Giżycku87 429-13-98

pzpgizycko@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu501-026-211

pzppisz@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgorzewie87 427-27-66 wew 503
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku87 428-40-30

ptugizycko@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik87 427-27-66 wew 150

kierownikoa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Kadry87 427-01-13

kadry@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Zamówienia Publiczne87 427-27-66 wew 155

przetargi@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Główny Księgowy87 427-27-42, 427-01-16

glownyksiegowy@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Płace87 427-01-12

place@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Księgowość87 427-01-15
Kasa87 427-01-14

kasa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Dział Techniczny

Kierownik87 427-01-17

kierownikdt@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Magazynier87 427-27-66 wew 130

magazyn@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Nieruchomości87 427-27-66 wew 130

Dział Żywienia

Kierownik87 427-01-19

dzialzywienia@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Kuchnia87 427-27-66 wew 131
Magazyn spożywczy
87 427-27-66 wew 132

Stanowiska Samodzielne

Inspektor ds. BHP i PPOŻ
87 427-01-18

bhp@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Informatyk87 427-27-66 wew 140

informatyk@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Inspektor ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
87 427-27-66 wew 155

bezpieczenstwoszpitala@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Skip to content