Plan postępowań

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie „

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie „ Do pobrania: Informacje: OgłoszeniePobierz Zapytanie ofertowePobierz Formularz OfertowyPobierz Projekt umowyPobierz ZałącznikiPobierz

Plan postępowań

Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala SPZOZ w Węgorzewie

Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala SPZOZ w Węgorzewie Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz UnieważnieniePobierz ZałącznikiPobierz

Plan postępowań

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz Informacja o wyborze ofertyPobierz Formularz ofertowyPobierz OświadczeniePobierz Oświadczenie 2Pobierz Opis przedmiotu zamówieniaPobierz Wzór umowyPobierz

Plan postępowań

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa szkolenia i konferencji szkoleniowej – z podziałem na 2 zadania.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa szkolenia i konferencji szkoleniowej – z podziałem na 2 zadania. Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz Informacja z otwarcia ofertPobierz Załącznik nr 1Pobierz Informacja o wyborze ofertyPobierz Załącznik nr 2Pobierz […]

Plan postępowań

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego. Nr. postępowania: DOA/251/03/EW/2019 Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz Zawiadomienie o wyborze ofertyPobierz Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr […]

Plan postępowań

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na dostawę materacy z powłoką nieprzemakalną oraz pokrowców nieprzemakalnych, realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na dostawę materacy z powłoką nieprzemakalną oraz pokrowców nieprzemakalnych, realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy Nr postępowania: DOA/0907/05/EW/2019 Do pobrania: Informacje: Zapytanie […]

Plan postępowań

Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A – Etap III” ( Przetarg nr 2 )

Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku przy ul. Warszawskiej 41A – Etap III” ( Przetarg nr 2 ) Nr. postępowania: Do pobrania: Informacje: Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofertPobierz CharakterystykaPobierz […]

Plan postępowań

Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Projekt jest finansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Projekt jest finansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nr. postępowania: DOA/0908/02/EW/2019 Do pobrania: Informacje: Wzór […]

Plan postępowań

Dostarczenie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Projekt jest finansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dostarczenie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Projekt jest finansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nr. postępowania: DOA/0908/01/EW/2019 Do pobrania: […]

Skip to content