Oddziały

Oddział Detoksykacji Alkoholowy

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo tel. 87 427 27 66 Kontakt z Oddziałem: Centrala: (87) 427 27 66 Koordynator oddziału: 87 427 04 15 Rejestracja: 790 505 015 łagodzenie […]

Oddziały

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny usytuowany jest poza Węgorzewem w miejscowości Rudziszki. Posiada 64 łóżek, dla pacjentów u których stwierdzono przewlekłą chorobę psychiczną wymagającą leczenia i stałej, fachowej opieki specjalistycznej. Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego […]

Oddziały

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Prowadzimy kompleksowy program terapeutyczny przeznaczony dla pacjentów z całego kraju z różnymi postaciami zaburzeń nerwicowych. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania przez lekarza […]

Oddziały

Oddział Psychiatryczny Dzienny

Ośrodek dziennego pobytu sprawuje opiekę nad osobami, które:– utraciły radość życia,– nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników,– przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku,– czują się nieprzystosowane i niepotrzebne,– są apatyczne i […]

Skip to content