Archiwum 2019

ZAKUP I DOSTAWA TRAKTORA OGRODOWEGO, PRZYCZEPY I LEMIESZA DO ODŚNIEŻANIA

ZAKUP I DOSTAWA TRAKTORA OGRODOWEGO, PRZYCZEPY I LEMIESZA DO ODŚNIEŻANIA Do Pobrania: Informacje:

Archiwum 2019

Zapytanie ofertowe na usługę dostawy wyposażenia/sprzętu medycznego dla Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Zapytanie ofertowe na usługę dostawy wyposażenia/sprzętu medycznego dla Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie

Archiwum 2019

Świadczenie usługi szkoleń z zakresu szkolenia pierwszej pomocy

Świadczenie usługi szkoleń z zakresu szkolenia pierwszej pomocy Do pobrania: Informacje: zapytanie o cenęPobierz Informacja z otwarcia ofertPobierz wzór umowyPobierz Informacja z wyboru Pobierz załącznik nr. 1Pobierz Zawiadomienie o zawarciu umowyPobierz załącznik nr.2Pobierz

Archiwum 2019

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie „

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie „ Do pobrania: Informacje: OgłoszeniePobierz UnieważnieniePobierz Zapytanie ofertowePobierz Formularz OfertowyPobierz Projekt umowyPobierz ZałącznikiPobierz

Archiwum 2019

Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala SPZOZ w Węgorzewie

Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Szpitala SPZOZ w Węgorzewie Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz UnieważnieniePobierz ZałącznikiPobierz

Archiwum 2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz Informacja o wyborze ofertyPobierz Formularz ofertowyPobierz Zawiadomienie o zawarciu umowy Pobierz OświadczeniePobierz Oświadczenie 2Pobierz Opis przedmiotu zamówieniaPobierz Wzór […]

Archiwum 2019

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa szkolenia i konferencji szkoleniowej – z podziałem na 2 zadania.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa szkolenia i konferencji szkoleniowej – z podziałem na 2 zadania. Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz Informacja z otwarcia ofertPobierz Załącznik nr 1Pobierz Informacja o wyborze ofertyPobierz Załącznik nr 2Pobierz […]

Archiwum 2019

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego. Nr. postępowania: DOA/251/03/EW/2019 Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz Zawiadomienie o wyborze ofertyPobierz Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr […]

Skip to content