Archiwum 2019

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie” w ramach Osi Priorytetowej 7 – ” Infrastruktura społeczeństwa informatycznego”. Działanie 7.2 – ” Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Pod działanie 7.2.1 – ” Usługi i aplikacje dla obywateli”.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu ” Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie” w ramach Osi Priorytetowej 7 – ” Infrastruktura społeczeństwa informatycznego”. Działanie 7.2 – ” Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Pod działanie 7.2.1 – ” Usługi i aplikacje dla obywateli”.

Do pobrania:

Informacje:

Skip to content